Proweb Logg inn:
Brukernavn: 
Passord:

Samarbeids- partnere:

 

 OSLO: - Ekstremværet i hovedstaden (LXIII / LXIV)


11.04.09: Ut gjennom april blir måneden 5,5 grader på Blindern ifølge gjeldende normalperiode 1961 - 1990. Månedsnormalen er 4,5 grader.
I løpet av de siste 18 årene er april blitt 0,8 grader varmere og samtidig 15,1% fuktigere. - Hva skjer?


Hittil i april - inntil påskeaftens middag - har det varmeste på Blindern vært de 14,9 gradene som ble målt mandag den 6., dvs. dagen etter palmesøndag.

Siste 18 år
Det "løpende" (glidende) 30-årsmidlet for middeltemperaturen på Blindern har i de siste 18 årene steget fra gjeldende normal på 4,5 grader (1961 - 1990) til 5,3 grader som gjennomsnitt for de 30 årene 1979 - 2008. Med samme takt i oppvarmingen av april fram til 2020 vil den nye normalen for normalperioden 1991 - 2020 bli 5,8 grader, fram til 2050 stige til 7,0 grader og til 9,4 grader i 2100 (middel 2071 - 2100).

De ti varmeste april-månedene
For å gi en ramme om den globale oppvarmingen, som også her til lands begynte å gjøre seg gjeldende høsten 1987, lister vi her opp de ti høyeste middeltemperaturene for april måned for de vel 70 årene som er gått etter at "været for Oslo" ble flyttet opp til Blindern:

* 7,6 grader i 2007
* 7,5 grader i 1974
* 7,4 grader i 2004
* 7,0 grader i 2005
* 6,9 grader i 2002
* 6,8 grader i 1948
* 6,7 grader i 1946 og 2008
* 6,6 grader i 1999
* 6,4 grader i 1943, 1945, 1952, 1968, 1990 og 1993
* 6,3 grader i 2000.
April i fjor var hele 2,2 grader over det normale (middel = 6,7 grader), så 2008 bidro til å fortsette den stigende tendensen.

Ekstremtemperaturene
Maksimum
Normalt høyeste maksimumstemperatur på Blindern i april er i normalperioden 1961 - 1990 = 16,9 grader. De siste 18 årene har den steget med 0,9 grader til 17,8 grader som gjennomsnitt for 30-årsperioden 1979 - 2008.
Her er de ti høyeste april-temperaturene på Blindern fra og med 1937:

¤ 25,4 grader den 29.4.2000
¤ 24,7 grader den 26.4.1993
¤ 24,4 grader den 27.4.1993
¤ 22,2 grader den 30.4.2000
¤ 21,8 grader den 30.4.1984
¤ 21,5 grader den 27.4.1946
¤ 21,4 grader den 28.4.1987
¤ 21,2 grader den 24.4.1995
¤ 21,0 grader den 25.4.1993
¤ 20,8 grader den 14.4.1989.
Til sammen på de seneste 72 årene har det vært til sammen 17 nordiske sommerdager i april (maksimum lik eller over 20,0*C). Hele fem av disse forekom i 1993!
En eneste høysommerdag har forekommet, nemlig varmerekorden på 25,4 grader fra den nest siste aprildagen i år 2000.
Ved det gamle Observatoriet ved Solli var april-varmerekorden 25,9 grader, fra den siste aprildagen i 1913. Året 1913 er eneste året at det har vært høysommer i hovedstaden i april! Høysommer er det når maksimumstemperaturen er 25,0 grader eller høyere, en definisjon som bl.a. SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) i Norrköping har brukt i svært mange år!

Noen april-ekstremer ved Observatoriet
() 25,9 grader den 30.4.1913
() 24,0 grader den 26. og 28.4.1921
() 22,2 grader den 22.4.1914
() 22,1 grader den 24.4.1901
() 21,8 grader den 30.4.1937
() 21,6 grader den 30.4.1930
() 21,3 grader den 20.4.1911 og 27.4.1918
() 21,0 grader den 22.4.1912
() 20,4 grader den 10.4.1906.
Dermed har vi også satt på plass den tidligste datoen for en nordisk sommerdag i hovedstaden: Den 10. april! Året var 1906.

Det kaldeste
Ved Observatoriet ved Solli var kulderekorden i april -16,1 grader, som ble målt på den første april-dagen i 1881. Fire år tidligere hadde temperaturene vært nede i -12,5 grader, mens temperaturene i april 1912 stoppet på -9,9 grader.
De ti laveste på Blindern har vært:
> -14,9 grader den 4.4.1942
<< -9,8 grader den 17.4.1966
<< -9,4 grader den 18.4.1966
<< -9,2 grader den 6.4.1940 og 3.4.1942
<< -9,0 grader den 3.4.1941
<< -8,7 grader den 8.4.1977
<< -8,2 grader den 2.4.1944
<< -8,1 grader den 7.4.1941 og 9.4.1955
<< -8,0 grader den 1.4.1961
<< -7,9 grader den 5.4.1942.
Som dere ser, er det ytterst sjeldent at det er svært kaldt på Blindern etter den 9. april!

Våtere og våtere
Mens april-nedbøren er 41 mm i normalperiodedn 1961 - 1990, har den økt til 47,2 mm i 30-årsperioden 1979 - 2008. Dermed har april i løpet av de siste 18 årene blitt hele 15,1% våtere.
- I de seks våteste april-månedene fra og med 1937 har det kommet mer enn det dobbelte av 1961 - 1990-normalen, slik nedenstående oversikt over de ti største april-summene viser (avrundede månedssummer):

~ 105 mm i 1959
~~ 91 mm i 1998
~~ 88 mm i 1953
~~ 85 mm i 1989
~~ 84 mm i 2001
~~ 82 mm i 1994
~~ 80 mm i 1950 og 1979
~~ 77 mm i 1948
~~ 76 mm i 1963, 1977 og 2000
~~ 75 mm i 1985.

De tørreste
De ti tørreste april-månedene fra og med 1937 har alle sammen gitt mindre enn 43,9% av normalen på 41 mm. I 1974 kom det bare ubetydelig nedbør (0,0 mm) - det var det året at april over store deler av Østlandet og Sørlandet overhodet ikke ga en eneste regndråpe, snøfille eller utfelling av dogg eller rim!

* 0,0 mm i 1974
** 3 mm i 1997
** 5 mm i 1980
** 6 mm i 1946
* 11 mm i 1981
* 12 mm i 1938
* 14 mm i 1941
* 16 mm i 1976
* 17 mm i 1968
* 18 mm i 1961.

Ekstremnedbøren
Mens døgnrekorden for april ved Observatoriet ved Solli er 31,6 mm fra den 28.4.1894, er den tilsvarende rekorden på Blindern gjennom de siste vel 70 årene noe mer beskjedne 26,4 mm fra 1.4.1994.
Her har vi gravd fram de ti største døgnnedbørsummene fra april etter 1937:

" 26,4 mm den 1.4.1994
" 26,3 mm den 8.1.1982
" 24,4 mm den 15.4.1963
" 23,3 mm den 28.4.1945
" 22,1 mm den 20.4.1948
" 21,8 mm den 4.4.2000
" 21,6 mm den 20.4.1985
" 21,1 mm den 3.4.1950
" 20,0 mm den 25.4.1979
" 19,6 mm den 18.4.1983.
Som dere ser, er det ikke noen datoer som skiller seg ut med spesielt høye døgnverdier - disse er spredt fra den 1.4. til 28.4.

Det helt ekstreme i hele april
Med ovenstående som bakteppe presenterer vi det helt ekstreme i hovedstaden gjennom mer enn 150 år i hovedstaden - før 1937 ulike steder i sentrum og fra 1937 på Blindern. Fordi ekstremboka vår for samtlige av årets dager ikke har fulgt med på ferden tidligere i denne måneden sammen med den ansvarlige for dette nettstedet, kommer ekstremverdiene for samtlige 30 døgn i april her og nå:

1. apr.: Varmest: 14,6*C, Blindern, 2007. Kaldest: -16,1*C - kulderekorden i april! -, Oslo I, 1881. Våtest: 26,4 mm nedbør, Blindern, 1994. Mest snø: 70 cm - snødybderekorden i april! -, Blindern, 1951.

2. apr.: Varmest: 18,1*C, Oslo I, 1892. Kaldest: -8,2*C, Blindern, 1944. Våtest: 13,7 mm, Blindern, 1994. Mest snø: 68 cm, Blindern, 1951.

3. apr.: Varmest: 17,4*C, Blindern, 1946. Kaldest: -9,0*C, Blindern, 1941. Våtest: 21,1 mm, Blindern, 1950. Mest snø: 65 cm, Blindern, 1951.

4. apr.: Varmest: 14,8*C, Blindern, 1974. Kaldest: -14,9*C, Blindern, 1942. Våtest: 21,4 mm, Blindern, 2000. Mest snø: 63 cm, Blindern, 1951.

5. apr.: Varmest: 16,5*C, Blindern, 1974. Kaldest: -6,1*C, Blindern, 2000. Våtest: 19,5 mm, Blindern, 1953. Mest snø: 62 cm, Blindern, 1951.

6. apr.: Varmest: 18,7*C, Blindern, 1974. Kaldest: -9,5*C, Oslo I, 1888. Våtest: 13,3 mm, Blindern, 1967. Mest snø: 60 cm, Blindern, 1951.

7. apr.: Varmest: 19,5*C, Blindern, 1974. Kaldest: -8,1*C, Blindern, 1941. Våtest: 15,5 mm, Blindern, 2008. Mest snø: 54 cm, Blindern, 1951.

8. apr.: Varmest: 18,7*C, Blindern, 1974. Kaldest: -8,7*C, Blindern, 1977. Våtest: 26,3 mm, Blindern, 1982. Mest snø: 51 cm, Blindern, 1951.

9. apr.: Varmest: 16,8*C, Blindern, 1945. Kaldest: -8,1*C, Blindern, 1955. Våtest: 15,8 mm, Blindern, 2009! Mest snø: 46 cm, Blindern, 1951.

10. apr.: Varmest: 20,4*C, Oslo I, 1906. Kaldest: -9,9*C, Oslo I, 1912. Våtest: 24,0 mm, Oslo I, 1900. Mest snø: 43 cm, Blindern, 1966.

11. apr.: Varmest: 17,5*C, Blindern, 2005. Kaldest: -7,1*C, Oslo I, 1913. Våtest: 13,3 mm, Oslo I, 1914. Mest snø: 43 cm, Blindern, 1966.

12. apr.: Varmest: 18,0*C, Oslo I, 1925. Kaldest: -6,6*C, Blindern, 1966. Våtest: 11,8 mm, Blindern, 1963. Mest snø: 43 cm, Blindern, 1966.

13. apr.: Varmest: 18,6*C, Blindern, 2007. Kaldest: -8,2*C, Oslo I, 1882. Våtest: 20,7 mm, Oslo I, 1931. Mest snø: 42 cm, Blindern, 1966.

14. apr.: Varmest: 20,8*C, Blindern, 1989. Kaldest: -6,5*C, Blindern, 1966. Våtest: 20,1 mm, Oslo I, 1930. Mest snø: 42 cm, Blindern, 1966.

15. apr.: Varmest: 19,8*C, Blindern, 1989. Kaldest: -12,5*C, Oslo I, 1877. Våtest: 24,4 mm, Blindern, 1963. Mest snø: 42 cm, Blindern, 1966.

16. apr.: Varmest: 18,2*C, Blindern, 1989. Kaldest: -7,4*C, Blindern, 1966. Våtest: 16,6 mm, Blindern, 1963. Mest snø: 42 cm, Blindern, 1966.

17. apr.: Varmest: 18,2*C, Blindern, 1948. Kaldest: -9,8*C, Blindern, 1966. Våtest: 27,1 mm, Oslo I, 1910. Mest snø: 40 cm, Blindern, 1966.

18. apr.: Varmest: 19,3*C, Blindern, 1948. Kaldest: -9,4*C, Blindern, 1966. Våtest: 19,6 mm, Blindern, 1983. Mest snø: 37 cm, Blindern, 1966.

19. apr.: Varmest: 19,2*C, Blindern, 1942. Kaldest: -7,1*C, Blindern, 1966. Våtest: 29,2 mm, Oslo I, 1934. Mest snø: 35 cm, Blindern, 1966.

20. apr.: Varmest: 21,3*C, Oslo I, 1911. Kaldest: -5,3*C, Blindern, 1951. Våtest: 22,1 mm, Blindern, 1948. Mest snø: 33 cm, Blindern, 1966.

21. apr.: Varmest: 20,5*C, Blindern, 2003. Kaldest: -4,5*C, Blindern, 1991. Våtest: 14,4 mm, Blindern, 1988. Mest snø: 30 cm, Blindern, 1966.

22. apr.: Varmest: 22,2*C, Oslo I, 1914. Kaldest: -5,0*C, Oslo I, 1908. Våtest: 24,2 mm, Oslo I, 1920. Mest snø: 27 cm, Blindern, 1966.

23. apr.: Varmest: 18,3*C, Blindern, 1990. Kaldest: -4,2*C, Blindern, 1981. Våtest: 18,7 mm, Blindern, 1939. Mest snø: 26 cm, Blindern, 1966.

24. apr.: Varmest: 22,1*C, Oslo I, 1901. Kaldest: -4,3*C, Blindern, 1981. Våtest: 12,5 mm, Blindern, 1947. Mest snø: 25 cm, Blindern, 1966.

25. apr.: Varmest: 21,0*C, Blindern, 1993. Kaldest: -4,9*C, Blindern, 1985. Våtest: 20,0 mm, Blindern, 1979. Mest snø: 22 cm, Blindern, 1966.

26. apr.: Varmest: 24,7*C, Blindern, 1993. Kaldest: -4,4*C, Blindern, 1971. Våtest: 18,0 mm, Blindern, 1979. Mest snø: 14 cm, Blindern, 1966.

27. apr.: Varmest: 24,4*C, Blindern, 1993. Kaldest: -3,6*C, Blindern, 1978. Våtest: 21,4 mm, Oslo I, 1911. Mest snø: 10 cm, Blindern, 1966.

28. apr.: Varmest: 24,0*C, Oslo I, 1921. Kaldest: -4,9*C, Blindern, 1973. Våtest: 31,6 mm - nedbørrekorden for april! -, Oslo I, 1894. Mest snø: 6 cm, Blindern, 1973.

29. apr.: Varmest: 25,4*C, Blindern, 2000. Kaldest: -5,5*C, Oslo I, 1886. Våtest: 15,4 mm, Blindern, 1953. Mest snø: Ikke snødybde noe år den 29.4.!

30. apr.: Varmest: 25,9*C - varmerekorden i april! -, Oslo I, 1913. Kaldest: -1,5*C, Blindern, 1971. Våtest: 23,5 mm nedbør, Oslo I, 1892. Mest snø: 3 cm, Blindern, 1981.
Copyright: Bernt Lie

Copyright: Bernt Lie


Tilbake

Nyheter

VARSLET STYRTREGNBYGER PÅ AGDER OG I TELEMARK: - Det ble 15,1 mm på Hynnekleiv Stasjon i Birkenes mellom to og tre i ettermiddag

Mandal-Eigebrekk, 10.07.20: Radio-værvarslene i
morges antydet at det utover ettermiddagen i dag
kunne komme styrtregnbyger lokalt på Agder og i
Telemark, med "muligheter for torden", som det heter
på værvarslings-fagspråket hos Meteorologiske.


Les mer


NRK-JOURNALIST I STAVANGER SVARER VÆR OG VIND OM SOMMERTEMP.-OVERSIKT

Mandal-Eigebrekk, 10.07.20: Først sent i går kveld, etter
en lang og hyggelig, lokal bryggefest her på Eigebrekk,
dukket svaret på Vær og Vinds fem punkter eller spørsmål
om den etter hvert så berømte sommerværoversikten for
hele landet...

Les mer


VARAORDFØRER I BODØ SLÅR TILBAKE MOT NRK: - Vi har ikke en dårligere sommer

Mandal-Eigebrekk, 08.07.20: Vær og Vind forstår meget
vel at Bodøs varaordfører Ola Smeplass (Sp) er misfornøyd
med NRKs BESTE SOMMERVÆROVERSIKT og at Bodø av
svært forståelige årsaker havner på bunnplass av de ÅTTE
stedene som NRK-Rogaland VALGTE

Les mer


Nyhetsarkiv

Bernt Lie, Rudsveien 22H, 1346 Gjettum
E-post: bernt.lie38@gmail.com
Site powered by WebOfficeOne ©